ภาพประชาสัมพันธ์ล่าสุด

  • หลักเกณฑ์การย้าย สพป.พะเยา เขต 2
    ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget
    ส่ง 20 ม.ค. 2559 17:34 โดย Admin phayao2
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

สารจากท่านรองสุชาติ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

นานาสาระ...

  • ข่าวทางการศึกษา 4 ม.ค.2559
    ส่ง 3 ม.ค. 2559 20:05 โดย Admin phayao2
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ปฏิทินการปฏิบัติงาน

จรรยาบรรณการใช้อินเตอร์เน็ต

ใช้อินเตอร์เน็ตและสังคมออนไลน์อย่างไรไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน

การใช้อินเตอร์เน็ต

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget