กิจกรรมล่าสุดของไซต์

20 ม.ค. 2559 17:34 Admin phayao2 แก้ไข หลักเกณฑ์การย้าย สพป.พะเยา เขต 2
20 ม.ค. 2559 17:33 Admin phayao2 สร้าง หลักเกณฑ์การย้าย สพป.พะเยา เขต 2
19 ม.ค. 2559 19:30 สุชาติ ศศิภัทรกุล แก้ไข สารจากผู้บังคับบัญชา
14 ม.ค. 2559 23:18 Admin phayao2 สร้าง ระเบียบต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ
14 ม.ค. 2559 17:32 Admin phayao2 สร้าง มติ ครม.เมื่อ 12 ม.ค.59 ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา
12 ม.ค. 2559 01:23 Admin phayao2 แก้ไข สาร เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 60 ปี พ.ศ. 2559 วันที่ 16 มกราคม 2559
12 ม.ค. 2559 01:20 Admin phayao2 สร้าง สาร เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 60 ปี พ.ศ. 2559 วันที่ 16 มกราคม 2559
4 ม.ค. 2559 19:07 Admin phayao2 แก้ไข หน้าแรก
4 ม.ค. 2559 18:52 Admin phayao2 แก้ไข หน้าแรก
3 ม.ค. 2559 20:06 Admin phayao2 แก้ไข ข่าวทางการศึกษา 4 ม.ค.2559
3 ม.ค. 2559 20:05 Admin phayao2 แก้ไข ประวัติท่านรองสุชาติ
3 ม.ค. 2559 20:02 Admin phayao2 แก้ไข หน้าแรก
3 ม.ค. 2559 20:00 Admin phayao2 แก้ไข ข่าวทางการศึกษา
3 ม.ค. 2559 19:59 Admin phayao2 แก้ไข ข่าวทางการศึกษา
3 ม.ค. 2559 19:57 Admin phayao2 แก้ไข ข่าวทางการศึกษา
3 ม.ค. 2559 19:53 Admin phayao2 นำออกไฟล์แนบ news4jan20161.pdf จาก ระดับบนสุด
3 ม.ค. 2559 19:53 Admin phayao2 นำออกไฟล์แนบ news4jan20162.pdf จาก ระดับบนสุด
3 ม.ค. 2559 19:50 Admin phayao2 แนบ news4jan20162.pdf กับ ระดับบนสุด
3 ม.ค. 2559 19:49 Admin phayao2 แนบ news4jan20161.pdf กับ ระดับบนสุด
3 ม.ค. 2559 19:48 Admin phayao2 สร้าง การทางการศึกษา
3 ม.ค. 2559 19:45 Admin phayao2 แก้ไข ปฏิทินการปฏิบัติงาน
3 ม.ค. 2559 19:42 Admin phayao2 แก้ไข ประวัติท่านรองสุชาติ
3 ม.ค. 2559 19:40 Admin phayao2 แก้ไข ประวัติท่านรองสุชาติ
3 ม.ค. 2559 19:39 Admin phayao2 แก้ไข เกี่ยวกับท่านรองสุชาติ
3 ม.ค. 2559 19:35 Admin phayao2 สร้าง เกี่ยวกับท่านรองสุชาติ

เก่ากว่า | ใหม่กว่า